Lesvoorwaarden

Als je inschrijft voor tennisles, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Lees ook de privacyvoorwaarden.

Lesvoorwaarden

Altijd geldende voorwaarden

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing als er bij de lestypes bij de details geen specifiekere afspraken worden gemaakt.
 • Een standaardcursus duurt 20 weken, dit kan variëren per locatie en eventueel aangepast worden aan de lesdag i.v.m. nationale feestdagen.
 • Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur 25 minuten.
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip. Het is niet mogelijk om lesweken over te slaan en later in te halen.
 • Betalingen bij voorkeur door eenmalige machtiging. Incasso zal worden uitgevoerd zodra de cursist is ingedeeld. Indien u geen incasso opgeeft berekenen wij per inschrijving €5 administratiekosten.
 • Het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan.
 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het volledige lesgeld te voldoen.
 • Lessen die door eigen toedoen (o.a. blessures) worden gemist kunnen niet ingehaald worden. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd. Er vind geen restitutie van lesgeld plaats.
 • Indien door externe omstandigheden (slecht weer, vorst e.d.) door de trainer wordt besloten dat er geen tennisles kan worden gegeven geldt voor senioren dat de eerste les voor rekening is van de cursist, de tweede wordt ingehaald, de derde voor rekening van de cursist en de vierde weer wordt ingehaald. Met een maximum van 2 inhaallessen. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan worden niet ingehaald.
 • Jeugdlessen gaan in principe altijd door eventueel zal er een alternatief programma worden gedraaid (theorie, video, conditietraining). Na 2 alternatieve lessen zal de eerstvolgende les die door weersomstandigheden uitvalt worden ingehaald.
 • De prijs voor jeugdlessen en een groep van 6, 7 of 8 is gebaseerd op gemiddeld 7 deelnemers. Hierdoor maakt het financieel geen verschil of kinderen ingedeeld zijn in een groep van 6, 7 of 8 leerlingen. Groepen van 6 en groter kunnen hierdoor altijd doorgaan en ook het wisselen van groep heeft geen gevolgen voor het deelnamegeld.
 • Afgebroken lessen worden niet ingehaald.
 • De trainer beoordeelt of een tennisles kan doorgaan.
 • De trainer zorgt voor het lesmateriaal (ballen etc.).
 • Beide partijen dienen zich bij verhindering af te melden, indien mogelijk min. 24 uur voor aanvang van de les.
 • U krijgt na inschrijving via deze website een automatische bevestiging.
 • Wij behouden het recht een inschrijving niet door te laten gaan als het niet mogelijk is een groep met gelijke cursisten samen te stellen.
 • De cursusbedragen vermeldt op het inschrijfformulier gaan uit van volledige groepsgrootte. Bij onvolledige groepsgrootte heeft de tennisschool het recht om de cursus niet door te laten gaan, het aantal lessen of de lesduur aan te passen, of het cursusbedrag naar rato over de andere cursisten te verdelen.
 • Indien wij u niet kunnen plaatsen zullen wij u dit zsm mogelijk meedelen.
 • De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken en de daaruit voortvloeiende schade. Ook is de trainer niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van de goederen van cursisten.
 • Alle informatie betreffende lesduur en tarieven is ondervoorbehoud van schrijf- en typefouten.
 • Wij behouden het recht om deze fouten te corrigeren en zullen onze klanten tijdig op de hoogte brengen.

Aanvullende voorwaarden lessen op de buitenbanen van Tennisvereniging De Heksenmeppers

 • De lessen op de buitenbanen bij Tennisvereniging De Heksenmeppers zijn uitsluitend voor de leden.

Aanvullende voorwaarden lessen op de binnenbanen van Tenniscentrum Oudewater

 • De lessen op de binnenbanen van Tenniscentrum Oudewater zijn toegankelijk voor alle tennissers, leden en niet-leden.
 • De lestarieven zijn exclusief baanhuur. De kosten voor de huur van de binnenbanen zullen door de pachter (M. van den Brom) aan u in rekening worden gebracht. Voor een overzicht van deze kosten verwijs ik u naar www.tenniscentrum-oudewater.nl.

Privacyvoorwaarden

Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.